ZOBRAZENÍ DOCHÁZKY

 

 Zobrazení docházky je rozděleno na dvě části.

1) Horní zobrazuje tabulku s grafickým vyjádřením činnosti na počítači
2) bližší informace o vybrané době a legendu .

 

 Popis: 21

 

Tabulka je reprezentovaná záhlavím a tabulkou hodnot. Záhlaví zůstává stále zobrazené, seznam jednotlivé dny a jejich provoz můžete posouvat posuvníkem u pravého okraje (na otisku obrazovky je zobrazena jeho spodní část).

V prvním sloupci zleva je zobrazen datum včetně dvou písmen vyjadřující den v týdnu. Směrem doprava každá buňka reprezentuje hodinu. Každá událost v každé buňce je znázorněna svislým pruhem. Podle barvy hned poznáte, co se v dané době stalo.
Pokud budete chtít zobrazit detailní informace, stačí kliknout na buňku s hodinou daného dne a ve spodní částí uvidíte detail hodiny.
V otisku obrazovky je patrné, že je vybraná doba 12h dne 29.11.. V tabulce je buňka orámována tečkovaně, v detailních informacích je vybraná doba popsána. V bílém rámečku je vidět, kdy se uživatel odhlásil, nebo přihlásil.

Otisk obrazovky znázorňuje odhlášení uživatele „prodregrs“ a přihlášení administrátora a následně jeho odhlášení a přihlášení uživatele „prodregrs“. V praxi to znázorňuje situaci, kdy uživatel potřeboval něco na počítači opravit, nebo změnit a neměl k tomu dostatečná oprávnění. Zavolal si správce IT, který se přihlásil na počítač pod administrátorským účtem, provedl změny a pak „vrátil“ uživateli počítač.

 

Barvy zobrazené v legendě, podle kterých byla tabulka provozu počítačů zobrazena, je možné měnit v okně nastavení programu.

 

Co vás ještě může zajímat:

DOCHÁZKA

ZADÁNÍ ZOBRAZENÍ

ZOBRAZENÍ ZAPNUTÝCH POČÍTAČŮ