ZADÁNÍ DOCHÁZKY

 

V této záložce se zadávají 3 údaje pro zobrazení.

1) jméno ŠPEHu

2) dvojice datum, které definují období, za které se má docházka zobrazit.

 

 Popis: 22

 

Výběr ŠPEHu je stejný jako na jiných kartách – rozbalovací nabídkou.

Datum se zadává pomocí dvou rozbalovacích kalendářů, ve kterých si vyberete datum počátku a konce období. Zobrazení bude provedeno včetně zadaných dnů.  

 

Pro snadnější zadání je možné využít čtveřice tlačítek, které automaticky doplní datumy do kalendářů.

Pokud budete chtít zobrazit celý měsíc, můžete využít dvojice ovládacích prvků, ve kterých vyberete rok a patřičný měsíc.

 

Ve spod máte zaškrtávací políčko, které po libovolné změně datumu okamžitě aktualizuje zobrazení v pravé části karty.

 

Co vás ještě může zajímat:

DOCHÁZKA

ZADÁNÍ ZOBRAZENÍ

ZOBRAZENÍ ZAPNUTÝCH POČÍTAČŮ