IMPORT DAT z předchozí verze programu

 

Ve verzi programu 1.0.2 jsou uživatelská data (seznam špehů, provoz špehů, ….) umístěny ve složce uživatelských dat ve Windows. Díky tomu je možné provozovat program BONZÁK v různých uživatelských profilech s jinými daty a nastavením programu. Import dat je tedy přesun dat z původní složky do složky uživatelských ve Windows. Možnost importu se objeví pouze v případě, když jsou data dostupná v původním umístění. Pokud už tam nejsou, tedy data jsou neimportována, nebude Vám program import nabízet.

 

Importovat data je možné provést ve dvou okamžicích. První okamžik je při prvním spuštění BONZÁKu po instalaci nové verze. Program se Vás při spouštění zeptá, zda chcete data neimportovat. Pokud tuto volbu odmítnete, je možné využít druhý způsob. Tím je volba v okně údržby.

 

IMPORT DAT PŘI SPUŠTĚNÍ

 

Program při každém svém spuštění kontroluje původní umístění uživatelských dat a pokud narazí na původní data, nabídne možnost importu před plném spuštění programu. Výhodou tohoto řešení je okamžitá dostupnost dat po spuštění programu. Start programu sice bude o import trvat déle, ale není nutné hledat dodatečný import později.

 

Postup importu po startu počítače.

 

Pokud zvolíte při startu programu, že nechcete data naimportovat, objeví se Vám po plném spuštění programu informační okno.

 

IMPORT DAT V OKNĚ ÚDRŽBY

 

Ruční import se provede otevřením okna údržby tlačítkem „Údržba“ v panelu nástrojů, nebo volbou v menu „Program – údržba - import“

 

Spuštění importu provede tlačítkem „Provést import“.

 

Následně se Vás program zeptá, zda opravdu chcete spustit import dat

 

Pokud budete souhlasit s import, bude o průběhu informování hned dvakrát. Jednou v informačním okně o aktuální činnosti, v pozadí uvidíte historii průběhu.

 

Po dokončení programu je nutné program ukončit a spustit znova.