FILTROVÁNÍ VÝPISU KOPÍROVÁNÍ

 

Pokud výpis obsahuje příliš mnoho informací, je možné množství omezit a zobrazit pouze informace odpovídající filtru.

 

 

Filtr je rozdělen do třech částí

1)       USB – zobrazí informaci o připojení, nebo odpojení USB disku.

2)       Změny – omezuje výpis souborů, ve kterých byla provedena změna.

3)       Zde je možné zadat, které z e4 druhů informací vložených do schránky budou zobrazeny.

 

 

FILTR USB

 

Popis: 05

Pokud je připojen USB disk k počítači, je zapsáno mnoho informací o vloženém disku.

1)       byl připojen k počítači

2)       písmeno disku, které zpřístupňuje obsah disku

3)       jméno USB disku

4)       Velikost

5)       Volné místo

 

Příklad: připojeno E:\ Pretec UltimateGuard USB Device (velikost: 5 GB, volne: 2446 MB)

 

V okamžiku odpojení je vypsáno téměř to samé

1)       byl odpojen od počítače

2)       písmeno disku, které zpřístupňuje obsah disku

3)       jméno USB disku

 

Přiklad: odpojeno E:\ Pretec UltimateGuard USB Device

 

Velikost a volné místo být zobrazené nemůže, protože v okamžiku zjišťování informaci o disku už disk není připojen pod písmenem

 

abcd

 

 

ZMĚNY

 

 

Popis: 06

 

 

Změny v souborech mohou být filtrovány podle 3 základních možností

1)       disk, ve kterém byla provedena změna

2)       událost, která provedla změnu (Přidáno, Přejmenováno, Smazáno)

3)       typu souboru – můžete vybrat uživatelský seznam typů, nebo konkrétní typy souboru z nabídnutého seznamu

 

 

 

 

SCHRÁNKA

 

Popis: 06

 

Vložené informace od schránky jsou rozděleny mnoha typů. Nejčastější,  které jsou kopírovány jsou

1)       Text – Word, Excel, Poznámkový blok, …

2)       Soubory, složky – obsah na disku

3)       Obrázky – grafika v editorech obrázků (Malování, …)

4)       Ostatní – vše ostatní

 

 

Co váš ještě může zajímat:

KOPÍROVÁNÍ

ZOBRAZENÍ KOPÍROVÁNÍ

FILTR