KOPÍROVÁNÍ

 

Záložka kopírování sdružuje dohromady celkem 3 skupiny informací.

1)       vložení obsahu do schránky Windows

2)       připojení a odpojení USB disku k počítači.

3)       Změny v souborech a složkách na disku.

 

Dohromady tyto informace poskytnou přehled o vynášení dat z počítače. Budete mít přehled,  které informace kopíroval pomocí schránky Windows a které se změnili. Při sledování změn na USB discích, budete mít přehled, které soubory byly vyneseny z firmy.

 

Popis: 01

 

Prostředí je rozdělené do 4 částí

1)       Zadání ŠPEHu, uživatele a období.

2)       Tabulky s informacemi o kopírování

3)       Filtr zobrazených informací

4)       Náhled na kopírované informace ze schránky

 

Rozdělení je velmi podobné tomu na kartě PROVOZ.

 

Karta KOPÍROVÁNÍ nabízí možnost schovat levý panel a zajistit tak větší plochu pro zobrazení kopírovaných dat.

Popis: 01

 

Co váš ještě může zajímat:

KOPÍROVÁNÍ

ZOBRAZENÍ KOPÍROVÁNÍ

FILTR