NASTAVENÍ - "AKTUALIZACE PROVOZU"

 

Aktualizace provozu zajistí stažení nasbíraných informací od ŠPEHů a zpracování těchto informaci - uložení do databází tak, aby byly snadno přístupné při používání programu.

Pokud program provádí aktualizaci, prochází seznam ŠPEHů a snaží se je kontaktovat. Pokud se mu to podaří, stáhne všechna dostupná data z ŠPEHu a zpracuje je.

Popis: 13

 

Aktualizaci provozu je možné nastavit mnoho parametrů.

1) internval - doba, kterou program čeká, než provede další aktualizaci. 
2) aktualizovat všechny ŠPEHy, nebo jen ty, u kterých nebyla poslední aktualizace úspěšná. Pokud vyberete jen neúspěšně aktualizované ŠPEHy, bude BONZÁK kontaktovat pouze ty ŠPEHy, se kterými se v posledních několika pokusů nepodařilo spojit. 
3) Aby bylo zajištěno, že se data budou aktualizovat správně, je možné nastavit u neúspěšných aktualizací počet intervalů, po kterých se pokusí BONZÁK aktualizovat všechny ŠPEHy. Tato volba je v programu záměrně. Pokud by nebyla, pokoušel by se BONZÁK spojit pouze s některými a po delší době (několik hodin) by nebyla v programu dostupná data u těch ŠPEHů, kteří jsou dostupni.

Program informuje uživatele, zda bude probíhat aktualizace vpořádku. Pokud, je třeba zapnout všechny vyžadované volby kliknutím na tlačítko. Po kliknutí na tlačítko se nastaví program tak, aby bylo možné automaticky provádět aktualizace a zobrazí se o tomto stavu informace ve spodní půlce této záložky.