NASTAVENÍ - "BONZÁK"

 

Záložka "BONZÁK" obsahuje nejdůležitější volby pro změnu chování program. Volby jsou rozděleny do 3 skupin

1)     Obecné – volby vztažené k programu

2)     Rozcestník – možnosti karty ROZCESTNÍK

3)     Provoz – možnosti karty PROVOZ

 

OBECNÉ

Tato karta nabízí mnoho voleb, proto je třeba využít k zobrazení všech posuvník, který je u pravého okraje.

Popis voleb

1)     Heslo do programu
Je možné zapnout, nebo vypnout heslo pro spouštění programu. Heslo je nutné zadat 2x

2)     Zobrazení nápovědy
Nápovědu je možné zobrazit v okně programu, nebo ji zobrazit v prohlížeči internetu.
Okno programu se otevře rychleji, ale nenabízí všechny možnosti prohlížeče.
Prohlížeč internetu naběhne pomaleji, ale jsou k dispozici všechny volby.

3)     Spouštění a ukončení programu
Je možné nastavit, zda se má program spouštěn po spouštění počítače a jak se má spouštět. Je možné vypnout dotaz na ukončení programu.
Tyto volby nechte dle náhledu programu, pokud nechcete používat automatickou aktualizaci.

4)     Ostatní
Zde je možné nastavit, ve kterých kartách se bude po zobrazení přehledu schovávat panel zadání.

 

 

Popis: 11

 

 

ROZCESTNÍK

Zde je možné upravit chování karty ROZCESTNÍK.

Popis voleb

1)     Výchozí hodnoty pracovní doby na sledovaném počítači
Zde si můžete nastavit standardní pracovní dobu, nebo nejčastěji vyhodnocovanou dobu uživatele.
Tohoto nastavení se využije při jednoduchém kliknutí na sledovaný počítač.

2)     Výchozí záložky

Nastavte si, jak se má ROZCESTNÍK zobrazovat.

3)     Po dokončení přípravy provozu
Upřesněte, co má program provést, když připraví všechny přehledy pro vybrané období.

 

Popis: 11

 

 

PROVOZ

Zde je možné upravit chování karty PROVOZ.

 

Popis voleb

1)     Zjednodušení výpisu úhozů a kliknutí
Nastavte si, jak se má seskupit a zjednodušit výpis.
Zobrazené hodnoty jsou doporučené.

2)     Zvýraznění dostupné internetové adresy
Pokud se podaří ŠPEHu zjistit zobrazenou adresu v prohlížeči internetu, je možné ji zobrazit přímo z karty PROVOZ.
Zobrazení provedete podržením klávesy CTRL a kliknutí levý tlačítkem myši na buňku, která zvýrazněna.

 

Popis: 11