NASTAVENÍ - "UŽIVATELSKÉ SEZNAMY"

Uživatelské seznamy usnadňují zadávání filtrů zobrazených informací. Seznamy lze použít při filtrování provozu (karta PROVOZ) a typů souborů, které byly změněny (karta KOPÍROVÁNÍ).

 

PROVOZ

 

Na kartě PROVOZ hlavního okna BONZÁKu je možné filtrovat zobrazený provoz. Jedna z možností je zadání vlastních slov, které musí být v aktivních oknech. Aby nebylo nutné pokaždé slova zadávat, je možné je zadat do uživatelského seznamu a tento seznam pak vybrat při zadání filtru.

Hlavní výhodou je zadání slov pro filtr oken pouze jednou. Při použití pak stačí jen párkrát kliknout a máte slova do filtru zadána.

 

Zadání seznamu:

Okno zadání uživatelských seznamů je možné otevřít dvěma způsoby. Prvním je kliknutí na tlačítko „Seznamy“ v panelu nástrojů v hlavním okně, nebo volbou „Uživatelské seznamy“, která se skrývá pod volbou „Nastavení hlavní nabídky“.

Pro definici seznamů použitelných na kartě PROVOZ slouží záložka „PROVOZ – okna a programy“

 

 

Levá půlka slouží zadání jednotlivých seznamů. Na otisku obrazovky jsou vidět seznamy, které jsou k dispozici při instalaci programu. Slouží pouze jako vodítko, jak seznamy vytvořit.

V prvé půlce najdete seznam slov, které patří vybranému seznamu a které se použijí při filtrování provozu.

K ovládání seznamů a jim odpovídajícím slovům slouží pár základních tlačítek

„Přidat“ – přidá seznam, nebo položku (slovo) do seznamu

„Upravit“ – změní název seznamu, nebo položku

„Smazat“ – odebere celý seznam, nebo jen slovo ze seznamu

 

Tlačítko „Kopie“ vytvoří kopii již existujícího seznamu.

 

ZÍSKÁNÍ SLOV Z PROVOZU

Pokud máte zobrazený provoz, můžete z něj získat seznam slov objevujících se v záhlavích aktivních oken. Ze získaných slov máte možnost si vybrat jen ty zajímavé a vložit je do seznamu.

Pokud budete mít seznam hotový, zmáčkněte tlačítko „Hotovo“ a okno se vrátí do původního stavu.

 

 

POUŽITÍ SEZNAMU

V kartě „PROVOZ“ v části „Filtrování zobrazeného“ najdete nové tlačítko vedle volby „Vlastní zadání oken“.

 

 

Kliknutím na něj se Vám zobrazí okno pro výběr Uživatelského seznamu. Výběrem seznamu se můžete v pravé půlce přesvědčit, zda obsahuje správné položky pro filtr.

Použít vybraný seznam se provádí kliknutím na tlačítko „Použít“. Tím se vloží seznam slov do řádku vlastního zadání oken v hlavním okně. Pokud ponecháte zaškrtnutou volbu“Zobrazit filtrovaný provoz …“ zobrazí se Vám  provoz v hlavním okně vyfiltrovaný a nebudete muset kliknout na tlačítko „Filtrovat“ .

 

 

KOPÍROVÁNÍ

 

Princip definování seznamů pro kopírování je stejný, jako výše popsaný pro provoz. Jediný rozdíl je ten, že je nejdříve vybrat záložku „KOPÍROVÁNÍ – typy souborů“.

 

 

 

 

 

Použití seznamu na kartě KOPÍROVÁNÍ hlavního okna je velmi jednoduché. Při filtrování seznamu změněných souborů je možné z rozbalovací nabídky „všechny soubory“ vybrat položku „uživatelské seznamy“, která nabídne seznam seznamů. Dále už je třeba jen potřebný seznam vybrat.