NASTAVENÍ - "VZDÁLENÝ PŘÍSTUP"

 

Vzdáleným přístupem se myslí ovládání programu ŠPEH z prostředí BONZÁKu. Máte tak k dispozici spouštění a ukončování ŠPEHu, test spojení, změnu nastavení nebo změnu licence.

 

Aby bylo možné ovládat ŠPEH na dálku, je nutné splnit několik podmínek, které plynou z technických možnostech systému Windows.

1)       Vzdálený počítač musí být zapnutý, připojen k síti a dostupný po síti.

2)       Počítač musí mít povolené v bráně Firewall sdílení

3)       Počítač ŠPEHu i BONZÁKu musí mít stejné přihlašovací jméno a heslo administrátora.
Pokud je počítač přihlášen k doméně, je jméno administrátora ve tvaru doména
\administrator. Bližší info Vám dodá správce domény.
Není li počítač součást domény, může být použit účet administrátora každého počítače. Uživatelské jméno je ve tvaru „administrator“.

 

Administrátorský přístup je vyžadován bezpečnostní politikou systému Windows.

Pokud si touto problematikou nejste jisti, můžete použit instalátor ŠPEHu přímo na počítači uživatele.

 

 

OBECNÉ

 

Tato karta slouží k zadání nejdůležitějších hodnot, které jsou společné pro některé operace.  

Jsou zde dvě nejdůležitější hodnoty.

1) Jméno administrátora. Heslo se musí zadat při každé operaci z důvodu bezpečnosti. Neslo není vhodné ukládat někam na disk.

2) Jméno ŠPEHu, pod kterým bude schován v počítači.

 

 

Instalace ŠPEHu

 

Instalační procedura závisí na dvou souborech.

1) Instalační soubor programu ŠPEH, který obsahuje všechny soubory programu.

2) Instalační skript, který provede po svém spuštění všechny kroky, které jsou nutné pro vzdálenou instalaci.

 

Instalační soubor i aktualizační je možné stáhnout ze stránek výrobce.

Síťová prostředí jsou různá, proto je zde možnost spravovat skripty a upravit si jejich chování. Úpravu by měl provést pouze odborní na toto téma.

 

 

Aktualizace programu ŠPEH

 

Aktualizace programu ŠPEH zajistí nahrání nové verze pouze programu ŠPEH. Výhodou tohoto řešení je, že nepotřebujete odebrat ŠPEH a nainstalovat ho znovu z novější instalace.

Stejně jako v Instalaci ŠPEHu jste informování, zda je možné instalaci provést.

U aktualizace máte k dispozici informaci o verzi, která bude použita při aktualizaci.

Instalace i aktualizace nabízí změnu složky, kde máte umístěny aktualizační soubory.

 

 

Odebrání ŠPEHu

 

Odebrání ŠPEHu je velmi jednouchá činnost a nepotřebuje ke svému spuštění mnoho.

Jediné nastavení je jméno skriptu, který provede odebrání.

Skript je též možné měnit, vytvořit nový, kopírovat z existujícího, nebo si jej upravit. Vše by měl provádět pouze odborník znalý tohoto tématu.

 

 

Příjem

 

Tuto volbu nastavte, pokud chcete přijímat data po e-mailu (počítač nemá přímé spojení s BONZÁKem),
nebo pomocí sdílené složky (máte přímé spojení s BONZÁKem, ale nemůžete změnit nastavení brány Firewall).

 

E-mailová schránka:

ŠPEH, který zasílá data pomocí e-mailu, odesílá provoz do schránky. Tato schránka slouží pro všechny ŠPEHy a pro BONZÁK. BONZÁK z ní vybere e-maily a získá provoz z příloh. V tomto okně je třeba nadefinovat přístup k této schránce.

Jsou vyžadovány tyto údaje:

1)       Přihlašovací údaje (jméno, heslo)

2)       E-mailová adresa schránky

3)       Adresa a síťový port serveru

Pro kontrolu správnosti nastavení je slouží tlačítko „Test příjmu zpráv“. Výsledek se zobrazí přímo pod tlačítkem. V případě problému zobrazí i chybový text pro snadnější orientaci, kde nastal problém.

Uvedený otisk obrazovky pro názornost a obecný příklad vybírá schránku na volně dostupném serveru seznam.cz.

 

Sdílená složka

Nastavte složku, která je serveru, nebo počítači sdílená a je do ní přístup pro zápis pro sledovaného uživatele i uživatele BONZÁK. Přístup pro zápis můžete otestovat pomocí tlačítka „Test příjmu ze složky“.

Na otisku obrazovky je složka v lokálním počítači, ve Vašem použití zadejte síťovou cestu. Je možné zadat skrytou sdílenou složku s $.

 

 

Blokované stránky

 

Blokované stránky jsou ty, které nastavíte na počítačích uživatele a on k ním nebude mít přístup.

 

Detailní informace k blokování stránek jsou popsány v nápovědě ŠPEHu pod klikem „BLOKOVANÉ STRÁNKY