NASTAVENÍ - "VZHLED"

 

Karta „Vzhled“ upravuje zobrazení programu. Je rozdělena do dvou částí.

1)     Obecné – volby vztažené k programu

2)     Barvy – nastavení barev jednotlivých karet

 

 

OBECNÉ

Na této kartě jsou volby rozděleny do dvou skupin.

1)     V první skupině je možné vybrat, která tlačítka se mají zobrazit v panelu nástrojů.
Vyberte si ta tlačítka, která používáte. Ostatní můžete schovat. Funkci schovaných tlačítek najdete v hlavní nabídce programu.

2)     V druhé skupině si můžete upravit vzhled záložek programu. Na výběr jsou 3 možnosti. Výchozí volbou je „záložky“.

 

 

 

BARVY

 

Všude, kde jsou použity barvy k nějakému významu, je možné je změnit. Každá skupina je ohraničena a popsána, k čemu v programu patří.

Změnu provedete kliknutím na barevný čtvereček. Následně se zobrazí okno pro výběr barvy. Měněná barva je zvýrazněna tučným písmem.

 

Popis: 11