ZOBRAZENÍ OKEN

 

Zobrazení přehledu oken je rozděleno do 3 částí.

 

Pokud budete tuto kartu používat, postupujte následovně:

1)     Vyberte program vlevo nahoře

2)     Vyberte okno programu

3)     Prohlídněte si časovou osu

 

Celý postup není třeba provést. Stačí vybrat program a vpravo si prohlédnout otevřená okna a jejich použití.

 

Popis: 01

 

 

SEKCE PROGRAMU

 

Tato sekce se nachází vlevo nahoře.

Nabízí seznam programů, které uživatel použil. Jméno programu je získáno ze souboru, kterým se spouští. U každého z nich je zobrazena doba, po kterou uživatel program používal.

 

Zobrazení programů lze upravit několika volbami.

1)     Je možné si vybrat tabulku, sloupcový nebo koláčový graf.

2)     U grafů je možné nastavit prostorové zobrazení

3)     Zobrazit všechny, nebo Vámi zadaný počet nejpoužívanějších programů

4)     Zobrazit, nebo nezobrazit procenta

 

Zobrazení programů pomocí grafů:

Popis: 01 
Popis: 01

 

 

SEKCE OKEN

 

Tabulka otevřených oken je vpravo nahoře. Zobrazuje celkové použití jednotlivých oken vybraného programu. Pokud bylo okno zobrazeno vícekrát, celková doba je sečtena.

Popis: 01

 

ČASOVÁ OSA

 

Časová osa je tabulka, ve které jsou sloupce jednotlivé hodiny dne a řádky jsou programy, které byly použity.

Popis: 01

 

Barvy jsou použity dle nastavení programu. Nastavení je dostupné ve volbě „Bavy“

Základní barvy jsou:

-       Šedá – pozadí, program v této době nebyl použit

-       Zelená – program byl v této době použit

-       Žlutá -  vybraný program, nebo okno byl v této době použit

-       Červená – uživatel byl odhlášen, nebo počítač vypnut

 

 

Co váš ještě může zajímat:

 

OKNA

ZADÁNÍ ZOBRAZENÍ

VÝPIS OKEN