ZADÁNÍ OKEN

 

Zobrazení oken se provádí ve dvou krocích

1) výběr období a uživatele pro ŠPEH
2) zadání upřesňujících nastavení

 

VÝBĚR ŠPEHU, UŽIVATELE A OBDOBÍ


Zadání je stejné jako v případě ostatních statistik. Nejdříve vyberete počítač, poté vyberete uživatele a období. Popis výběru období byl popsán v nápovědě o ROZCESTNÍKu.

Popis: 01

 

Zobrazení informací provedete tlačítkem Zobrazit, které se nachází pod upřesňujícím zadáním. 

Co váš ještě může zajímat:

 

OKNA

ZADÁNÍ ZOBRAZENÍ

VÝPIS OKEN