ZOBRAZENÍ ZAPNUTÝCH POČÍTAČŮ

 

 Zobrazení ŠPEHů je rozděleno na dvě části.

1) Horní zobrazuje tabulku s grafickým vyjádřením činnosti na počítači
2) bližší informace o vybrané době a legendu .

 

 Popis: 21

 

Tabulka je reprezentovaná záhlavím a tabulkou hodnot. Záhlaví zůstává stále zobrazené, seznam ŠPEHů a jejich provoz můžete posovout posuvníkem u pravého okraje (na otisku obrazovky není zobrazen).

V prvním sloupci zleva je zobrazeno jméno ŠPEHU. Směrem doprava každá buňka reprezentuje hodinu. Každá událost v každé buňce je znázorněna svislým pruhem. Podle barvy hned poznáte, co se v dané době stalo. Pokud budete chtít zobrazit detailní informace, stačí kliknout na buňku s hodinou ŠPEHu a ve spodní částí uvidíte detail hodiny.
V otisku obrazovky je patrné, že je vybraná doba 7h ŠPEHu "DANIEL". V tabulce je buňka orámována tečkovaně, v detailních informacích je vybraná doba popsána. V bílém rámečku je vidět, kdy se uživatel odhlásil, nebo příhlásil.

 

Barvy zobrazené v legendě, podle kterých byla tabulka provozu počítačů zobrazena, je možné měnit v okně nastavení programu.

 

Co vás ještě může zajímat:

ZAPNUTÉ POČÍTAČE

ZADÁNÍ ZOBRAZENÍ

ZOBRAZENÍ ZAPNUTÝCH POČÍTAČŮ