ZADÁNÍ ZAPNUTÝCH POČÍTAČŮ

 

V této záložce pro snadnější orientaci mez zapnutými počítači je možné vybrat více ŠPEHů najednou. Období a uživatel se nazadává, protože se vždy počítá s celým dnem.

Zadání je rozděleno do dvou částí.

1) výběr ŠPEHů pro zobrazení
2) filtr ŠPEHů

 

VÝBĚŘ ŠPEHů

 

Ze seznamu kliknutím můžete vybrat více ŠPEHů najednou. Pro výběr více ŠPEHů platí stejná pravidla jako ve Windows, můžete použít klikání myší při zmáčknuté klávese SHIFT, nebo CTRL.

 Popis: 22

Po snadnější vybrání všeH ŠPEHů je možné kliknout vpravo nahoře na "vše". Tím se vyberou všechny ŠPEHy.

 

Datum je možné zadat třemi způsoby

1) rozbalením roletky pomocí tlačítka se šipkou směrem dolů a následným výběrem datumu
2) ručním zapsáním datumu do řádku
3) kliknutím na tlačítka "<-" a "->", které vždy datum posunou na další "->", nebo na předchozí datum "<-!".

Třetí možnost, tedy posun datumu o jeden den vždy změní zobrazení v pravé části záložky ZAPNUTÉ POČÍTAČE.

 

FILTR ŠPEHů

Filtr pracuje pouze se ŠPEHy, které byly vybrány v předchozím zadání.

 

Popis: 23

Filtrovat je možné podle 4 základních parametrů

1) vypnutý filtr, zobrazí se všechny vybrané ŠPEHy. 
2) zobrazit pouze ŠPEHy na počítačích, které byly zapnutné přes noc. Dnešek ve výběru je chápán dříve zadaný datum. 
3) ukáže pouze ŠPEHy, které byly na počítači zapnutém mimo zadanou dobu. Dle otisku byly zapnuty před sedmou hodinou ranní, nebo po páté odpolední. 
4) ukáže ŠPEHy počítačů, které byly zapnuté v době, kterou máte zadanou. Dle otisku ukáže počítače, které byly zapnuty v době od 7:00 do 16:59.

 

Zobrazení ŠPEHů provedete tlačítkem "Zobrazit", nebo posunem datumu na následující, nebo předchozí pomocí tlačítek k tomu určených.

 

Co vás ještě může zajímat:

ZAPNUTÉ POČÍTAČE

ZADÁNÍ ZOBRAZENÍ

ZOBRAZENÍ ZAPNUTÝCH POČÍTAČŮ