VÝPIS PROVOZU

 

Data jsou vypsána v tabulce, která slouží jako časová osa.  

Popis: 04

Toto zobrazení provozu odpovídá detailnímu výpisu všech informací.

 

Výpis je rozdělen do několika sloupčků

1)  sloupec první zleva je nepojmenovaný a obsahuje číslo řádku – doplňující infomrace

2) Čas – znázorňuje dobu, ve které bylo užívání aktivní okno

3) Uživatel – počítačové jméno uživatele, který byl v dané době přihlášen do počítače

4) Aktivní okno – záhlaví aktivního okna včetně jména spustitelného souboru programu v závorce

5) Provoz – seznam kliknutí myší a zmáčknutých kláves

6) Otevřená okna – seznam ostatních otevřených oken (bez aktivního okna)

 

Speciální klávesy bez znakové interpretace, kterým jsou BackSpace, Escape, Home, End, ... jsou vypsány hranatých závorkách.

Klávesy měnící funkci jiných kláves - CTRL, ALT, SHIFT - mají ve svém znázornění uveden znak "v" - zmáčknutí klávesy nebo  "^" uvolnění klávesy. Lépe si tyto znaky představíme na příkladu: Uživatel napsal velké písmeno D pomocí klávesy SHIFT a klávesy "d". Ve výpisu tato činnost bude znázorněna jako ...

<SHIFT v> D <SHIFT ^> - zmáčknutí klávesy SHIFT - zmáčknutí klávesy "d" - uvolnění klávesy SHIFT.

 

Sloupce výpisu je možné rozšířit, nebo zúžit. Stačí se postavit myší v prvním řádku tabulky (buňky jsou prostorové) mezi sloupce, zmáčknout levé tlačítko myši a posunou myš doleva (rozšířit), nebo doprava (zúžit). Pokud myší nastavíte správnou šířku, uvolněte levé tlačítko myši, potvrdí se tím šířka sloupce. Tímto postupem se vždy mění šířka sloupce vlevo od pozice myši.

 

Co váš ještě může zajímat:

PROVOZ

ZADÁNÍ ZOBRAZENÍ

VÝPIS OKEN

FILTR VÝPISU