ZADÁNÍ PROVOZU

 

Zobrazení provozu se provádí ve dvou krocích

1) výběr období a uživatele pro ŠPEH
2) zadání upřesňujících nastavení

 

VÝBĚR ŠPEHU, UŽIVATELE A OBDOBÍ

Zadání je stejné jako v případě ostatních statistik. Nejdříve vyberete ŠPEH, poté vyberete uživatele a období. Popis výběru období byl popsán v nápovědě o SPRÁVě ŠPEHů.

Popis: 02

 

UPŘESŇUJÍCÍ ZADÁNÍ

Možností, jak upřesnit výpis je více, vysvětlíme si je postupně všechny.

Popis: 03

Zjednodušený výpis zobrazuje seznam oken, která byla aktivní, který uživatel je otevíral, od kdy do kdy  v každém aktivním okně strávil. Dále se zobrazí informace, která další okna byla otevřena. Seznam ostatních oken je k dispozici pouze tehdy, pokud je ŠPEH sleduje (nutno nastavit ve ŠPEHu).

Všechny informace o provozu mají navíc proti zjednodušenému výpisu i zobrazen provoz klávesnice a myši.

 

! Zjednodušený provoz je vhodný v okamžiku, pokud chcete jednat s uživatelem o soukromém využívání počítače. Dle zákona má uživatel nárok na soukromí i v práci. Chcete li uživatele přesvědčit,  že užíval počítač soukromě např. k psaní po ICQ, můžete mu zobrazit kdy byl v okně ICQ bez informací, co v nich psal. Napsaná písmena jsou soukromím uživatele a zaměstnavatel do nich nemá právo nahlédnout.

 

Zobrazení informací provedete tlačítkem Zobrazit, které se nachází pod upřesňujícím zadáním.

 

Co váš ještě může zajímat:

PROVOZ

ZADÁNÍ ZOBRAZENÍ

VÝPIS OKEN

FILTR VÝPISU