ROZCESTNÍK - Ovládání

 

Z BONZÁKu je možné ovládat program ŠPEH na vzdálených počítač. Na této kartě jsou volby rozdělené do dvou skupin.

 

 

Horní skupina je určena pro jeden a více počítačů. Ve spodní skupině je možné ŠPEH nainstalovat nebo odebrat vzdáleně.

 

 

HORNÍ SKUPINA

Horní 3 tlačítka bez popisku slouží v pořadí zleva do prava

1)     Test spojení se ŠPEHem – otestuje, zda je ŠPEH dostupný – BONZÁK dostane odpověď od ŠPEHu.

2)     Spuštění programu ŠPEH na vzdáleném počítači. Pro spouštění budete potřebovat jméno, pod kterým je schován ŠPEH na vzdáleném počítači.

3)     Zastavení ŠPEHu na vzdáleném počítači.

 

Změnit licenci

Tato volba sjednotí licenci ŠPEHu a BONZÁKu. Licence z BONZÁKu bude předána ŠPEHu.

 

Změnit nastavení

Změní nastavení ŠPEHu ve vzdáleném počítači tak, že bude stejné jako předvolené hodnoty, které jsou uvedeny v nastavení BONZÁKu v sekci, která je věnována ŠPEHu.

Tato volba je vhodná pro sjednocení sledování na více počítačích.

 

Aktualizovat program ŠPEH

Touto volbou je možné nahrát novější verzi ŠPEHu do vzdáleného počítače. Tato volba vyžaduje stažení poslední verze programu ze stránek výrobce. Stažení provedete v nastavení BONZÁKu.

 

Změnit blokované stránky

Touto volbou máte možnost nahrát blokování internetových stránek do vzdáleného počítače. Seznam blokovaných stránek naleznete v nastavení BONZÁKu.

 

Síťový provoz

Zde je možné zkontrolovat, jak BONZÁK komunikovat se ŠPEHem.

 

 

SPODNÍ SKUPINA

 

V této skupině máte možnost bez vědomí uživatele vzdáleně nainstalovat ŠPEH na počítač, nebo ŠPEH odebrat. K tomu přísluší tlačítka s odpovídajícím popisem.

Popis instalace najdete zde. Odebrání je popsáno zde.  

 

Co vás ještě může zajímat:

ROZCESTNÍK

ZADÁNÍ SLEDOVANÉHO POČÍTAČE

ZÁKLADNÍ POSTUPY

SLEDOVANÉ PC

AKTUALIZACE PROVOZU

ZOBRAZENÍ PŘEHLEDŮ

OVLÁDÁNÍ

VZDÁLENÝ POČÍTAČ