ROZCESTNÍK – Zobrazení přehledů

Jednotlivé přehledy na kartách Okna, Provoz, … je možné zobrazit pro stejné období z jednoho místa. K tomuto slouží karta Období.

Období je datum a časové rozmezí, kdy jsou dostupné informace o činnosti uživatele.

 

 

Horní část je věnovaná výběru období, kdy chcete analyzovat činnost uživatele.

Získat informace ze vzdáleného počítače je ve spodní půlce.

 

Výběr období pro zobrazení činnosti.

 

Na jednotlivých kartách, kde se zobrazuje činnost uživatele (Okna, Provoz, …), je možné vybrat období zobrazených informací.

Na této kartě je možné vybrat období pro všechny přehledy a zobrazit na všech kartách související informace.

Zadání je možné provést dvěma způsoby. Je to kvůli tomu, že na počítači může pracovat uživatelů.

1)     Nejdříve datum, pak uživatele.

2)     Nejdříve uživatele, pak datum.

Data, kdy jsou informace dostupné, jsou zvýrazněny tučně. Tence napsaný datum nenabízí možnost zobrazit činnosti uživatele.

Pokud je dostupná doba příliš dlouhá, můžete ji upravit.

 

Zobrazení přehledů na všech kartách provede tlačítko „Zobrazit činnosti uživatele“.

 

Získání informací o činnosti uživatele.

 

Tlačítko „Získat provoz“ zajistí získání provozu ze všech vybraných sledovaných počítačů. Záhlaví skupiny obsahuje jméno vybraného počítače, nebo informaci počtu vybraných počítačů.

Průběh získání je zobrazen v informačním panelu a výsledek je zobrazen v souhrnném okně. Výsledek obsahuje informaci, zda získání informací bylo úspěšné, či nikoliv.

 

Co vás ještě může zajímat:

ROZCESTNÍK

ZADÁNÍ SLEDOVANÉHO POČÍTAČE

ZÁKLADNÍ POSTUPY

SLEDOVANÉ PC

AKTUALIZACE PROVOZU

ZOBRAZENÍ PŘEHLEDŮ

OVLÁDÁNÍ

VZDÁLENÝ POČÍTAČ