ROZCESTNÍK – Sledované PC

 

Sledované PC zobrazuje dvě skupiny informaci.

 

 

První skupinou je nastavení sledovaného počítače.

Druhou skupinou jsou základní informace o programu ŠPEH na vzdáleném počítači uživatele.

 

Záhlaví skupin jsou dynamicky měněna podle toho, které sledované PC je vybrané v tabulce.

 

 

Co vás ještě může zajímat:

ROZCESTNÍK

ZADÁNÍ SLEDOVANÉHO POČÍTAČE

ZÁKLADNÍ POSTUPY

SLEDOVANÉ PC

AKTUALIZACE PROVOZU

ZOBRAZENÍ PŘEHLEDŮ

OVLÁDÁNÍ

VZDÁLENÝ POČÍTAČ