ROZCESTNÍK – Zadání

 

Přidat, upravit nebo odebrat sledovaný počítač je velmi snadné. Slouží k tomu stejně pojmenované tlačítka ve spodní části levého panelu rozcestníku.

 

Volby v pravé půlce karty ROZCESTNÍK se dynamicky mění dle vybraného počítače. Pokud chcete vybrat všechny počítače, můžete zmáčknout tlačítko „označit vše“.

 

 

 

PŘIDAT:

Přidat sledovaný počítač je možné dvojím způsobem.

Jednotlivě – zadáte hodnoty jen pro jeden počítač. Každý zadávaný počítač může mít nastavené jiné hodnoty.

Hromadně – vyberete počítače ze sítě a zadáte všem stejné hodnoty.

 

UPRAVIT:

Upravit můžete vždy pouze jeden počítač. Pokud označíte více počítačů, bude pro úpravu použit ten, nad kterým uvolníte tlačítko myši.

 

SMAZAT:

Pokud smažete sledovaný počítač, budou smazány i jejich data. Už nebudete moci obnovit jejich data. Smazat můžete všechny označené, nemusí jen po jednom.

 

 

PŘIDAT SLEDOVANÝ POČÍTAČ

 

 

Přidat sledovaný počítač do BONZÁKu se provede tlačítkem Přidat. Po jeho stisku se objeví okno, do kterého zadejte důležité parametry. Vše je rozděleno do 3 karet.

 

Hlavní volby:

Na této záložce zadejte jméno, pod kterým bude ho najdete všude v BONZÁKu. Pokud je třeba, můžete zadat poznámku.

 

 

Příjem dat o provozu:

Abyste věděli, co uživatel dělal na počítači, je potřeba přijmout sesbírané informace od ŠPEHu. Máte k dispozici 4 způsoby:

 

Místní sítí:
Zadejte adresu počítače v síti. Adresa může být jméno v síti, nebo IP adresa. Doporučujeme zadat jméno v síti.

Zadání jména Vám pomůže tlačítko „z dostupných“, které načte ze systému Windows informace o okolních počítačích.

 

Po e-mailu:
Pokud máte počítač mimo počítačovou síť (prodejna daleko po republice) a chcete přijímat data, můžete je nechat zaslat po e-mailu.

Na této kartě je třeba zadat jen slovo pro párování. Ostatní volby příjmu dat po e-mailu najdete v nastavení programu.

 

Ze sdílené složky:
Nemáte li možnost zasílat data po síti a máte k dispozici sdílenou složku, můžete využít této volby.

Jediná hodnota, kterou musíte zadat je slovo pro párování. Ostatní volby jsou v nastavení programu.

 

Ručně ze složky:
Pokud máte soubory s nasbíranými informacemi ze sledovaného počítače na přenosném médiu, můžete je načíst přímo ze složky.

Při této volbě není třeba nic zadávat. Při aktualizaci Vám BONZÁK požádá o cestu k souborům.

 

Rychlé zobrazení provozu:

Tyto volby jsou použity, pokud jen vyberte sledovaný počítač.

Při běžném používání programu nejsou třeba.

 

PŘIDAT VÍCE SLEDOVANÝCH POČÍTAČŮ NAJEDNOU

 

Více sledovaných počítačů je dostupné pouze v licencích pro sledování 5 a více počítačů.

Přidání je rozděleno do dvou kroků.

 

Výběr ze sítě

Vyberte si počítače, které jsou v síti a jsou na nich nainstalované ŠPEHy. Vybrané počítač jsou v pravé části okna.

 

Společné nastavení

Vybraným sledovaným počítačům je možné nastavit některé volby společné.

Některé volby budou dynamicky nastaveny programem. Tyto volby jsou neaktivní a nemůžete je změnit.

 

 

 

Co vás ještě může zajímat:

ROZCESTNÍK

ZADÁNÍ SLEDOVANÉHO POČÍTAČE

ZÁKLADNÍ POSTUPY

SLEDOVANÉ PC

AKTUALIZACE PROVOZU

ZOBRAZENÍ PŘEHLEDŮ

OVLÁDÁNÍ

VZDÁLENÝ POČÍTAČ