ZOBRAZENÍ OTISKŮ OBRAZOVEK

 

Pravá část záložky OTISKY OBRAZOVEK pracuje ve dvou režimech.

1) zobrazuje pouze jeden obrázek
2) zobrazuje více obrázků s informacemi o otisku

 

ZOBRAZENÍ JEDNOHO OTISKŮ

 

Popis: 26

V pravé části se zobrazí jen jeden obrázek. Pozadí zůstává v barvě programu. Pokud je otisk větší, než velikost pravé části, je zmenšen a dynamicky měněn dle velikost programu.

 

ZOBRAZENÍ VÍCE OTISKŮ

 

Popis: 27

 

Sestava zobrazující více otisků je vytvářena ve formátu HTML, tedy webové stránky. Pro zobrazení používá jádro Internet Exploreru, tudíž zobrazené sestavy se promítnou v historii Internet Exploreru. 

Šablona pro vytvoření sestavy  je v souboru "ScrPicts.html" v adresáří "soubory" programu BONZÁK. Pokud budete chtít sestavy upravit, naformátovat, upravte šablonu k obrazu svému. Doporučuji originální sestavu před změnou vyzálohovat.

 

Co vás ještě může zajímat:

OTISKY OBRAZOVEK

VÝBĚR OTISKU

ZOBRAZENÍ