VOLBY IKONY U HODIN

 

Program se umí minimalizovat dvojím způsobem.

1) běžným způsobem, schová se pod tlačítko v panelu spuštěných úloh (mezi tlačítko start a hodiny).
2) k hodinám - schová se pod ikonu u hodin. Tato minimializace potřebuje speciální ovládání, které je popsáno následujícím řádky a otisky.

 

IKONA U HODIN

Ikona může být dvojí...

1) stejná ikona jako ikona programu - program nic nedělá, tedy není zapnuta automatická aktualizace. 
Popis: http://www.delfinsw.cz/images/stories/bonzak_tray/01.jpg

2) ikona rotujícíh 4 barev - znázorňuje spuštěnou automatickou aktualizaci
Popis: http://www.delfinsw.cz/images/stories/bonzak_tray/02.jpg

 

OVLÁDÁNÍ APLIKACE OD HODIN

Ovládání je možné po kliknutí levého i pravého tlačítky myši na ikonu.

1) pravým tlačítkem - KONTEXTOVÁ NABÍDKA
Popis: http://www.delfinsw.cz/images/stories/bonzak_tray/04.jpg
Zobrazit - obnoví program BONZÁK
Ukončit program - ukončí program, případně ukončí automatickou aktualizaci

2) levým tlačítkem -STAVOVÉ OKNO
Popis: http://www.delfinsw.cz/images/stories/bonzak_tray/03.jpg

V tomto okně je zobrazeno více informací a ovládacích prvků, které je nutné představit postupně.

Popis: http://www.delfinsw.cz/images/stories/bonzak_tray/icotrayclose.bmp - ukončení programu (stejné jako "Ukončit program")
Popis: http://www.delfinsw.cz/images/stories/bonzak_tray/icotrayobnov.bmp - obnovení programu do běžného stavu (stejné jako "Zobrazit")
Popis: http://www.delfinsw.cz/images/stories/bonzak_tray/icotraystart.bmp, Popis: http://www.delfinsw.cz/images/stories/bonzak_tray/icotraystop.bmp - spuštění a zastavení automatické aktualizace

Tlačítko křížku vpravo nahoře zavírá toto ovládací okno. 
Vlevo dole je možné přečíst si stav automaticé aktualizace. Na otisku není aktualizace spuštěna
Vpravo dole najdete logo programu.  

 

UKONČENÍ BONZÁKu PŘI AKTUALIZACI

Pokud budete chtít ukončit BONZÁKa v okamžiku, kdy běží aktualizace, je třeba počkat, než se dokončí aktualizační práce na právě aktualizovaném ŠPEHu. O tomto stavu budete informován pomocí následujícího okna při zavření programu.

Popis: http://www.delfinsw.cz/images/stories/bonzak_tray/05.jpg