VYTÍŽENOST UŽIVATELŮ

 

Záložka vytíženost uživatelů informuje o počtu kliknutí, nebo úhozů do klávesnice jednotlivých ŠPEHů.

Popis: 49

 

Období, za které je graf zobrazován může být den (hodnoty zobrazeny po hodinách), nebo měsíc (hodnoty zobrazeny po dnech). Je možné zobrazit jen klávesnici, nebo myš, nebo obojí najednou. Klávesnice a myš jsu zobrazeny na otisku obrazovky.

 

Záložka vytíženosti je stejně jako ostatní rozdělena do dvou částí. 

Levá část slouží k zadání parametrů zobrazení. 
Práv část slouží k zobrazení grafu vytíženosti.  

 

Karta VYTÍŽENOST nabízí možnost schovat levý panel a tím zvětšit plochu pro zobrazení grafů.

Popis: 49

 

Co vás ještě může zajímat:

VYTÍŽENOST

ZADÁNÍ ZOBRAZENÍ

ZOBRAZENÍ GRAFU VYTÍŽENOSTI