ZOBRAZENÍ VYTÍŽENOSTI

 

Dle zadání je patrné, že grafy budou dva. Každý ma svojí barvu a dle barvy můžete na první pohled rozeznat, jak velké období máte zobrazené. 
Nastavení barev je možné změnit v okně "nastavení" v záložce "vzhled". Standardní barvy jsou modrá pro celý měsíc (po dnech) a zelená pro den (po hodinách).

Popis: 51

Otisknutý graf je modrý, zobrazuje období celého měsíce po dnech. Zobrazuje vytíženost pouze jednoho zařízení.

 

Popis: 50

Zobrazený graf ukazuje vytíženost po hodinách za celý den a zobrazuje vytíženost dvou zařízení.

 

TIP: SNADNÉ PŘEPÍNÁNÍ MEZI GRAFY

V programu je implementována možnost rychlého zobrazení druhého grafu. Druhým grafem je míněn "po dnech" pokud máte zobrazen graf "po hodinách" a naopak. Máte li zobrazen graf "po hodinách", bude druhým grafem "po dnech".

Jak na to? Pokud budete mít zobrazen graf "po dnech" a bude Vás zajímat vytíženost konkrétního dne, máte dvě možnosti, jak zobraziti druhý graf. První možnosti je upravit zadání. Druhou možnosti je podržet klávesu CTRL na klávesnici a kliknout na sloupec v grafu odpovídající dni, který Vás zajímá. Po kliknutí se upraví zadání a zobrazí se graf daného dne. Stejný rychlý postup kliknátí na graf při zmáčknuté klávese CTRL funguje i když máte zobrazen graf "po hodinách".

 

Co vás ještě může zajímat:

VYTÍŽENOST

ZADÁNÍ ZOBRAZENÍ

ZOBRAZENÍ GRAFU VYTÍŽENOSTI