ZMĚNA NASTAVENÍ

 

Vzdálená změna nastavení zajistí, že do programu ŠPEH bude nahráno výchozí nastavení. Hodnoty, které budou odeslány se použijí ty, které byly zvoleny v nastavení programu na kartě ŠPEH.

 

 

POSTUP

 

Změnu nastavení je možné provést pouze u ŠPEHů, kteří jsou spuštěni na počítačích a počítače jsou dostupné v síti.

Proces změny licence se provádí kliknutím na tlačítko „Změnit nastavení“ na kartě „Ovládání“ karty ROZCENSTNÍK.

 

 

Změnu lze provést u všech ŠPEHů, nebo jen u vybraných. Tyto závisí na volbě, kterou vyberete na tlačítkem „Ovládání ŠPEHu“.

V případě, že zvolíte „Jen vybrané ŠPEHy“ a vyberte pouze jeden ŠPEH, bude provedena změna pouze u vybraného ŠPEHu.

Program se Vás zeptá, zda opravdu chcete změnit nastavení.

 

Pokud potvrdíte změnu nastavení u vybraných ŠPEHů, můžete sledovat změnu v informačním formuláři.

 

Na konci změn uvidíte okno s výsledkem.