VZDÁLENÁ ODINSTALACE

 

Vzdálená odinstalace zajistí odebrání ŠPEHu nadálku.

Aby vzdálená odinstalace mohla být provedena, je nutné zajistit stejné podmínky jako při vzdálené instalaci. Tím je síťové spojení se vzdáleným počítačem a zajištění administrátorského přístupu.

 

PRŮVODCE ODINSTALACÍ

 

Na kartě ROZCESTNÍK je vpravo karta Období, ve které najdete tlačítko „Vzdálená odinstalace“. Následující okno Vás provede odebráním.

 

Před spuštěním odebrání ŠPEHu je třeba zadat několik hodnot.  

 

V prvním kroku je třeba zadat jméno počítače, ze kterého chcete odebrat ŠPEH.

V druhém kroku zadáte přihlašovací údaje administrátora. Pro toto zadání platí stejná pravidla jako při instalaci.

V třetím kroku zadejte jméno ŠPEHu, pod kterým je schován.

Poslední zadání je výběr odbíracího skriptu.  

 

Odinstalace se spouští tlačítkem „Odinstaluj“.

V průběhu odebírání se připraví odinstalační skript, který se následně spustí. Spuštění skriptu se projeví černým oknem MS-DOSu, které provádí jednotlivé kroky.

 

Konec odebrání se projeví zavřením černého okna skriptu a informací o ukončení odinstalační procedury.