ZASTAVENÍ ŠPEHu

 

Program ŠPEH je možné zastavit kdykoliv, kdy je dosažitelný z programu BONZÁKA. Zastavení je provedeno tak, že program ukončí spuštěné sledování a ukončí svůj provoz.

 

 

POSTUP

 

Na první kartě ROZCESTNÍK zvolte kartu „Ovládání“ a klikněte na tlačítko s červeným čtvercem.  

 

 

 

BONZÁK předá ŠPEHu příkaz k zastavení své činnosti.  

 

Po odpojené od ŠPEHu dochází k testování ukončení programu.

 

Na konci změn uvidíte okno s výsledkem.