ZÁLOHOVÁNÍ DAT A PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ

 

V programu je možné zálohovat data, aby se v případě tragédie dalo data obnovit. Každá záloha může mít své jméno, které nesmí opakovat. Zálohy lze přejmenovat, nebo zrušit. Při obnově dat je možné zvolit, co se má ze zálohy obnovit.

Popis: 47

 

ZÁLOHOVÁNÍ

Při zálohování je nutné zadat jméno zálohy, které mezi jmény záloh bude jedinečné. Není možné mít více záloh pod stajným názvem. Program pro snadnější pojmenování nabízí aktuální datum ve formátu RRRR-MM-DD. Po odsouhlasení názvu můžete sledovat v informačním okně průběh zálohování.

 

OBNOVAT DAT

Obnova může být dvojího druhu.

1) obnova seznamu ŠPEHů a jejich souborů - program obnoví všechny ŠPEHy, které se v záloze nacházejí. Data ŠPEHů, které byly dostupné před obnovou, budou smazána. 
2) obnova programových souborů - při této obnově se vrátí nastavení programu do okamžiku, kdy byla provedena záloha. Též budou obnoveny soubory potřebné pro běh programu (nápovědy, ikony, ....)

Při obnově je možné vybrat oba druhy obnovy zároveň. Tím se program kompletně vrátí zpět do okamžiku provedení zálohy.

Popis: 48

 

PŘEJMENOVAT, ODSTRANIT

Tyto činnosti se zálohou není třeba složitě popisovat. Přejmenování provede změnu jména zálohy a odstranění smaže (zruší) zálohu.