BLOKOVANÉ STRÁNKY

 

Blokování stránek je provedeno přesměrováním blokované adresy na jinou.

Např: blokování adresy www.nevhodnaadresa.cz bude provedeno tak, že bude zobrazení této stránky přesměrováno na adresu 127.0.0.1. Uživatel sice zadá svojí nevhodnou adresu, ale uvidí zobrazenou 127.0.0.1.

Tato adresa je adresou počítače, na kterém chce uživatel zobrazit nevhodnou adresu. Prakticky všechny počítače nemají nainstalován a spuštěn internetový server, proto je možné blokovat stránky přesměrován na uživatelům počítač. V případě, že budete chtít přesměrovat blokované stránky na Váš server, můžete nastavit blokování na adresu Vašeho serveru.

Přesměrování stránek je zapsáno v soubor hosts, který je umístěn hluboko v adresářích systému Windows. Z toho vyplívá, že tento soubor je možné provádět s administrátorským právem. Adresa, na kterou se uživatelské zadání přesměruje, je vždy ve formátu IP adresy. Proto Vaše zadání adresy bude vždy převedeno na IP adresu, tedy skupinu 4 čísel oddělených tečkami.

Jak přesně fungují záznamy v souboru hosts najdete na internetu na serveru C4.

 

POSTUP

V okně ŠPEHu klikněte na tlačítko „Blokované stránky“.

 

 

Změnu je třeba provést s přihlášením administrátora počítače. Proto před spuštěním editoru je nutné zadat administrátorské oprávnění.  

 

 

Po zadání administrátora se spustí editor souboru HOSTS, ve kterém můžete nastavit blokování, ne přesměrování internetové adresy. Cílová adresy je vždy ve formátu IP, proto se nelekejte, že vaše adresa bude převedena na skupinu čísel.  

 

 

K přidání blokované adresy slouží tlačítko „Přidat“. Následně se zobrazí okno pro zadání adresy, kterou chcete blokovat.  

 

V zadání je možné definovat jinou adresu, kam má být uživatelova adresa přesměrována. Po kliknutí na „Přesměrovat jinam“ se zobrazí adresní řádek, do kterého můžete zadat svoji adresu. Pokud si adresou nebudete jisti, můžete zadanou zobrazit v prohlížeči internetu pomocí tlačítka s logem Internet Exploreru.

 

Úpravu existujícího zadání blokace je možné provést pomocí tlačítka „Upravit“. Kliknutím na tlačítko se zobrazí stejné okno jako při přidávání blokování s tím rozdílem, že budou hodnoty vyplněny.

 

 

Zrušení blokování, nebo přesměrování provádí tlačítko „Odebrat“. Program se vždy zeptá, zda opravdu chcete odebrat vybranou adresu.

 

 

Pro ulehčení je k dispozici tlačítko „Obnovit původní“, které nastavení blokování načte znova a tím zruší neuložené změny.

Tlačítko „Zavřít“ se Vás zeptá, zda uložit změny a následně zavře program.