TICHÁ INSTALACE

Instalační skript byl napsán tak, aby fungoval po startu počítače. Samozřejmě lze spustit i ručně.
Kompletní instalační balíček najdete na našich internetových stránkách v sekci „STÁHNĚTE SI“.

UPRAVA SKRIPTU

Skript je napsán univerzálně a vyžaduje drobnou úpravu dle Vašeho síťového prostředí. Do skriptu je třeba zadat jméno (AdminJmeno )a heslo administrátora (AdminHeslo), který může na instalovaném počítači provádět systémové změny. Položka „InstKde“ určuje složku, odkud má instalační skript získat instalační soubory. Poslední „SpehJmeno“ udává, pod jakým jménem bude ŠPEH schován v počítači.

Příklad:

  set AdminJmeno=********\administror
  set AdminHeslo=********
  set InstKde=\\server\shared\install\delfinsw
  set SpehJmeno=hwevid

ČINNOST SKRIPTU

1) Nejdříve skript otestuje, zda je ŠPEH nainstalován. Pokud ano, bude celý skript přeskočen a  ukončí se.
2) Vytvoří složku pro ŠPEH. Vytváření složky ve skriptu je nutné. Pokud by ji vytvořil instalátor, nebyl by ŠPEH schopen do ni zapisovat informace (konfiguraci, …)
3) Nakopíruje instalační soubory do dočasné složky
4) Dále spustí tichou instalaci ŠPEHu. Tichá instalace nastaví výjimku ve firewallu v systémech Windows XP a Server 2003. Nové Windows Vista, 7 a Server 2008 vyžadují nastavení výjimek pomocí skriptu. Skriptu nastaví výjimky, pokud instalátor vytvoří soubor fw.txt.
5) Spustí ŠPEH
6) Smaže dočasné soubory instalace

 

TECHNICKÉ INFO

Skript je napsán pomocí příkazů příkazového řádku ve Windows. Pokud chcete výrazně změnit skript a optimalizovat si ho pro své síťové prostředí, je nutné znát tuto problematiku.
Celý skript využívá programu PsExec, který dokáže spouštět procesy jako administrátor na lokálním i vzdáleném počítači.

Seznam souborů, které jsou třeba k tiché instalaci:
1) Speh_setup_***.exe – instalátor programu ŠPEH
2) Speh_setup_***.ini – informace pro tichou instalaci
3) speh.ini – ini soubor pro ŠPEH
4) speh.lcn – soubor s licencí programu ŠPEH
5) Skript.bat – skript pro kompletní instalaci

 

TICHÁ INSTALACE – INI SOUBOR

Instalace ŠPEHu bez průvodce se spustí pouze tehdy, pokud se ve stejné složce nachází soubor „.ini“. Ini soubor musí mít stejné jméno jako instalátor. Ini soubor by měl mít tento obsah:

[MAIN]
SpehLcn=speh.lcn
SpehIni=speh.ini
SpehJmeno=hwevid
SpehSpust=NE

Vše je v sekci MAIN.

SpehLcn – obsahuje jméno souboru s licencí ŠPEHu. Pokud je zadáno jen jméno bez cesty, použije se cesta, kde je instalátor.
SpehIni – obsahuje jméno souboru s nastavením ŠPEHu. Zde platí stejné pravidlo pro cestu jako u licenčního souboru.
SpehJmeno – jméno ŠPEHu, pod kterým bude ŠPEH schován. Musí být stejné jako v instalačním skriptu.
SpehSpust – může obsahovat ANO, nebo NE. Není citlivý na malá a velká písmena. Standardně je nastaveno NE, protože instalátor by měl spuštěn jako administrátor a spouštěl by ŠPEH jako administrátor, tedy pod jiným uživatelským účtem a nesledoval bych aktuálně přihlášeného uživatele.
ŠPEH bude spuštěn pouze tehdy, pokud SpehSpust=ANO. Ve všech ostatních případech nebude spuštěn.