INSTALACE PROGRAMU ŠPEH

 Instalace programu ŠPEH je rozdělena do 2 částí.

1) aktivace produktu - v této části je třeba odsouhlasit licenční ujednání, zadat licenční údaje, nastavit tajné jméno ŠPEHu v systému a přečíst si informace o produktu.
2) spuštění hlídání - při prvním spuštění ŠPEHu nastavíte, co budete chtít sledovat a spustíte hlídání.

Postup instalace je znázorněn člíslem v otisku obrzovky, které udává pořadí kliknutí, nebo zadání informací.

 

 

1) AKTIVACE PRODUKTU

 
Před instalací se objeví informační okno o přípravě instalace.

 


klikněte na tlačítko Další

 

 


Potvrdte přečtení licenčníhc podmínek a jejich souhlas a klikněte na tlačítko Další

 


Vyplňte licenční údaje, nové jméno ŠPEHu a klikněte na tlačítko Další

 


Nastavení cest je potřeba, pokud chcete program ovládat z příkazového řádku.

 


Přečtěte si závěrečné údaje o ŠPEHu (nyní neuvedeno) a klikněte na tlačítko Hotovo.

 

 

2) SPUŠTĚNÍ HLÍDÁNÍ

 

 

 

Po ukončení aktivace programu je třeba nastavit program tak, aby sledoval vše, co Vás zajímá.

 

Po úspěšném nastavení program skryjte tlačítkem „Skrýt a sledovat“ vpravo nahoře.