PŘÍKAZY PRO OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

 

Program ŠPEH je schován před uživatelem a v pozadí si provádí, co je třeba. Pokud chcete od programu, aby udělal něco jiného, než je jeho běžná činnost, je nutné mu předat příkaz. Ty je možné zadat dvěma způsoby.

 

Zadání příkazu ŠPEHu:

1)     Napsáním příkazu kdekoliv
 - příkaz bude fungovat pouze v případě, že ŠPEH je spuštěn a má zapnuté sledování klávesnice.
 - příkaz je možné zadat kdekoliv. Doporučujeme zadat jej po kliknutí myší na plochu. Tím se Vám příkaz nebude psát a nebude ho možné zpětně zjistit.

2)     Zadáním příkazu jako parametr spuštění
 - tato volba funguje pouze v případě, že máte zadáno v systému Windows, kde je ŠPEH instalován. To se provádí v nastavení programu ve volbě „ŠPEH“.
 - příkazy se zadávají do okna spustit (Start -> spustit).


V uvedeném okně se spouští ŠPEH příkazem „hwevid“, protože byl nainstalován pod tímto skrytým názvem.
Slovo „prikaz“ zastupuje jeden z příkazů, kterým ŠPEH rozumí.

 

Seznam příkazů:

SBZAV – ukončí program

SBNAS – zobrazí okno s nastavením programu

SBLIC – otevře okno pro zadání nové licence

SBSOU – otevře složku, kde jsou uloženy nasbírané informace o činnosti uživatele

SBODE – odebere program ŠPEH z počítače včetně nasbíraných informací.

 

Ve verzi programu 1.4.4 a starší byly použity jiné příkazy. V nové verzi stále platí kvůli zpětné kompatibilitě.

 

Seznam starších příkazů:

ZAVRIT – odpovídá novému příkazu SBZAV

NASTAVIT – odpovídá novému příkazu SBNAS

LICENCE – odpovídá novému příkazu SBLIC

SOUBORY – odpovídá novému příkazu SBSOU

ODEBRAT – odpovídá novému příkazu SBODE

 

Pokud chcete změnit licenci, musíte provést několik kroků.

1) zkontrolovat, že je ŠPEH spuštěn. Pokud ne, spusťte ho.
2) zadejte příkaz sblic
3) v otevřeném okně zadejte nové licenční údaje a uložte je.