POPIS VZHLEDU PROGRAMU ŠPEH

 

Program obsahuje tři hlavní části.

1)     Horní panel – obsahuje tlačítko pro začátek sledování.

2)     Informační panel – obsahuje všechny informace, které ŠPEH provádí, nebo získal z činnosti uživatele počítače.

3)     Spodní panel – nabízí tlačítka voleb programu.

 

 

 

Popis tlačítek: 
  Skrýt a sledovat: skryje program tak, že nebude nikde vidět a bude sledovat, co se děje na počítači.

  Start: spustí sledování počítače dle nastavení
  Stop: ukončí sledování
  Vyčisti: smaže všechny informace o prvozu v horní části programu
  Blokované stránky: spustí program pro blokování, nebo přesměrování internetových stránek
  Změna licence: zobrazí dialogové okno pro změnu licence
  Nastavení: zobrazí okno pro změnu nastavení programu